Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In een cao vind je afspraken tussen werkgevers en werknemers over onderwerpen als arbeidsduur, salaris, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen.

Iedere werkgever maakt in zijn eigen arbeidsovereenkomst ook individuele afspraken met zijn werknemer. In deze individuele arbeidsovereenkomst wordt vaak verwezen naar de cao. De cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in het individuele contract. Als bepaalde individuele afspraken niet overeenkomen met de cao-afspraken, dan gelden de cao-afspraken.