Het Beoordelingsgesprek

Wat is een beoordelingsgesprek?

In een beoordelingsgesprek komt het geheel van je functioneren aan de orde. Je wordt door je werkgever gewezen op zowel goede punten, als op verbeterpunten en/of fouten. 

Doel van een beoordelingsgesprek

De belangrijkste doelen van het beoordelingsgesprek zijn:

  • Beoordelen van je sterke en zwakke punten
  • Maken van afspraken met je werkgever ter verbetering van de onderdelen van je functioneren
  • Beleidsinformatie verschaffen aan de onderneming

Beoordelingsgesprek: leidinggevende beoordeelt functioneren werknemer
Een beoordelingsgesprek is eenzijdiger van aard dan een functioneringsgesprek. Je leidinggevende spreekt in dit gesprek – in de meeste gevallen – zijn oordeel uit over jouw functioneren. Vanzelfsprekend kun je hier op reageren, maar je inbreng verandert niets aan het oordeel van je leidinggevende.

Beoordeling kan gevolgen hebben voor je positie en salaris
Een beoordeling kan consequenties hebben voor je salaris en van invloed zijn op doorgroeimogelijkheden en een eventuele nieuwe functie. In het gesprek kunnen afspraken over mogelijke trainingen gemaakt worden. Ten slotte kan de beoordeling beslissingen over een definitieve aanstelling of ontslag beïnvloeden.

Bekijk de tips voor je functionersgesprek