BHV

Om een veilig werkklimaat te realiseren, is ieder bedrijf verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer werknemers tot bedrijfshulpverlener (BHV’er) op te leiden.

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste en gevaarlijke gebeurtenissen in een bedrijf. Het gaat dan om de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen. Bedrijfshulpverlening wordt toegepast bij letsel, ongevallen, mensen die onwel worden op het werk en brandpreventie/brandbestrijding. Bedrijfshulpverlening wordt verleend door BHV’ers.

Aanwezigheid
Ieder bedrijf met meer dan vijftig werknemers (derden meegerekend) moet bedrijfshulpverleners (BHV'ers) in dienst hebben. Onder álle omstandigheden (ook tijdens vakanties, griepepidemieën, wisselende ploegenroosters) moeten er voldoende BHV'ers in het bedrijf aanwezig zijn. Over het algemeen worden BHV’ers gezocht onder verschillende groepen werknemers.

Taken en verantwoordelijkheden

  • De belangrijkste taken van BHV’ers zijn: eerste hulp verlenen bij arbeidsongevallen, contact onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties en brandbestrijding
  • Bij een ongeval moet de hulpverlening binnen een paar minuten op gang komen
  • Een werkgever die eerst het hele bedrijfsterrein of winkel moet afzoeken naar die ene BHV’er, heeft zijn werk niet goed gedaan
  • Een bedrijf dient over de noodzakelijke materialen te beschikken. De BHV’er moet weten waar deze materialen zoals EHBO-middelen en brandblusapparatuur te vinden zijn
  • De werkgever is verplicht de BHV’ers een opleiding te laten volgen, die ‘voldoende is om taken te kunnen uitvoeren’. Regelmatig opfrissen en bijhouden van de kennis hoort daar ook bij