De arbocatalogus

Hoe gaat het bedrijf waar jij werkt om met gezondheid en veiligheid?

Jouw werkgever moet de doelvoorschriften over gezondheid en veiligheid uit de Arbowetgeving opvolgen. In deze wetgeving staat precies welke doelen hij moet bereiken, maar staat niet beschreven hoe hij dit moet doen. Daarom hebben werkgevers samen met werknemers een Arbocatalogus opgesteld waarin technieken en manieren, normen en praktische handleidingen staan waarmee je veilig en gezond kunt werken. Een nuttige catalogus voor jouw werkgever, maar zeker ook voor jou als werknemer. 

Goedgekeurde Arbocatalogus

De Arbocatalogus is door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers  gemaakt. De Arbeidsinspectie controleert of:

  • De branchecatalogus voldoende goede oplossingen biedt voor de risico’s;
  • De branchecatalogus niet in strijd is met de wet;
  • De makers van de catalogus (werkgevers en werknemers) de sector vertegenwoordigen;
  • En gaat na voor welk werkgebied (branche of groep bedrijven) de catalogus bedoeld is

Na goedkeuring van de catalogus zijn werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding en naleving ervan. Werken jullie met een door de arbeidsinspectie goedgekeurde Arbocatalogus? Dan voldoet het bedrijf waar je werkt aan de wettelijke eisen.

Arbocatalogus voor Mode, Sport en Schoenen

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Ook voor de mode- en sportdetailhandel hebben werkgevers (INretail) samen met werknemers (de vakbonden) een Arbocatalogus opgesteld. In deze digitale catalogus (ook wel oplossingenboek van arboregels genoemd) staan (wettelijke) normen, uitleg en praktische tips waarmee je kunt werken. 


Downloadbare documenten

De aanpak van risico’s

Hoe zorgt de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemer? De Arbocatalogus geeft een volgorde van belangrijkheid aan:

  1. Op de eerste plaats staat het wegnemen of verminderen van de bron van het probleem.
  2. Als dit (nog) niet mogelijk is of onvoldoende vermindering van het risico oplevert, komen algemene maatregelen in beeld.
  3. Vervolgens volgen individuele maatregelen.
  4. Als laatste mogelijkheid kan de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden.

Als punt één niet mogelijk is (bijvoorbeeld om technische, uitvoerende of economische redenen) dan is een maatregel uit de volgende stap toegestaan. Die afweging geldt voor iedere stap opnieuw.

Controle door de arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert bedrijven op het naleven van de wet en regelgeving. Als jouw werkgever de arbocatalogus toepast, houdt de Arbeidsinspectie rekening met de oplossingen die in de catalogus staan.

Iedereen moet aan de doelvoorschriften in de Arbowet en aan de Europese wetgeving voldoen, ook gebruikers van de arbocatalogi. Bedrijven die oplossingen uit een goedgekeurde arbocatalogus opvolgen, worden minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie hard op.

Verschil arbocatalogus en RIE

In de Arbocatalogus wordt ook verwezen naar de RI&E (risico inventarisatie en –evaluatie), maar wat is het verschil? Een arbocatalogus biedt oplossingen voor de hele branche. Een RI&E is gericht op een individueel bedrijf en is voor elk bedrijf verplicht. Het omvat een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in een bedrijf en een plan om ze op te lossen. Met die twee kunnen de risico’s voor het personeel en het bedrijf worden teruggedrongen.