Risico-inventarisatie en evaluatie

RI&E, wat is dat?

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart gebracht. Aan de hand van de RI&E wordt vervolgens een plan opgesteld om de aanwezige risico’s weg te nemen of te beperken. Als werknemer heb je ook een rol als het gaat om veilig en gezond werken. Zo kun je input leveren over de risico’s die zich voordoen bij jouw werk en mogelijke oplossingen aandragen om daar op een praktische en verantwoorde manier mee om te gaan. Bij voorkeur werken werknemers en werkgevers immers actief samen om een veilige en gezonde werkplek te behouden of te creëren.

Ga samen aan de slag

Op de website www.rie.nl vind je alles wat je moet weten over de RI&E en hoe je daar als werknemer aan bij kunt dragen.

De RI&E is verplicht!

Iedere werkgever dient een arbobeleid te voeren (zie wettelijke verplichtingen voor meer informatie). De basis voor dit beleid wordt gevormd door een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een lijst met daarop mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Aan de hand van deze lijst kunnen werkgevers en werknemers in kaart brengen welke risico’s er spelen binnen hun bedrijf. Pas als je weet welke risico’s zich voordoen, kun je de juiste maatregelen treffen.

De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Aan de hand van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren, maken bedrijven het werk veiliger en gezonder.

De stappen van de RI&E op een rij

De uitvoering van de RI&E bestaat uit de onderstaande stappen:

Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te beperken.

Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

Wie maakt de RI&E?

Namens de werkgever houdt de preventiemedewerker zich bezig met het opstellen van de RI&E en het PVA. Daarnaast werkt de preventiemedewerker samen met de Ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), waaraan hij tevens adviseert.Een preventiemedewerker is daarmee iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever zélf de preventiemedewerker zijn. De preventiemedewerker kan zich bij het opstellen van de RI&E eventueel laten bijstaan door een externe partij zoals een arbodeskundige of een arbodienst. Maar in ieder geval moet de RI&E door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige worden getoetst. De preventiemedewerker kan ook de hulp inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Werknemers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij weten tenslotte het beste wat er op de werkvloer speelt.

De OR of de PVT van een bedrijf heeft als vertegenwoordiger van de werknemers instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Werknemers hebben recht om de RI&E en het PvA in te zien. Dit heet het inzagerecht. Het inzagerecht kan worden vormgegeven door het digitaal aanbieden van de RI&E aan de werknemers óf door de werknemers een kopie te geven van de RI&E. De werknemer heeft tevens het recht zélf een kopie te maken van de RI&E. Om het bedrijven makkelijker te maken hebben veel branches een branche RI&E-instrument gemaakt, waarmee snel een goede RI&E kan worden gemaakt.

Opstellen van het Plan van Aanpak
De RI&E laat zien welke risico’s er zijn, maar niet hoe dit precies opgelost moet worden. Dit staat in het Plan van Aanpak. Werkgevers en werknemers kunnen samen oplossingen bedenken. Vaak is het handig om de arbocatalogus van de sector te raadplegen bij het zoeken naar oplossingen.

Het actueel houden van de RI&E en het Plan van Aanpak
Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Bedrijven en hun risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moet gekeken worden naar eventuele nieuwe risico’s. Dat betekent dat de verschillende stappen van de RI&E opnieuw moeten worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak daar op moet worden aangepast. Ook als er geen grote veranderingen plaatsvinden, is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is immers een continu proces.

Weet jij wanneer jouw werkgever voor het laatst een RI&E heeft uitgevoerd?