Adoptieverlof

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen.

Duur van het verlof

Het verlof duurt maximaal 6 weken. Het recht geldt per werknemer en niet per kind. Adopteert de werknemer 2 of meer kinderen tegelijk, dan is er maar recht op 1 maal adoptieverlof.

Hoe wordt het verlof opgenomen?

In overleg met je werkgever kun je ervoor kiezen:

  • 6 weken verlof aaneengesloten op te nemen
  • De 6 weken verlof te spreiden over een periode van 26 weken

Wanneer gaat het verlof in?

Het verlof kan vanaf 4 weken voordat het kind in het gezin komt, worden opgenomen. Het verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind in het gezin.

Doorbetalen loon

Nee geen loondoorbetaling, ja wel uitkering

Bij adoptieverlof of pleegzorgverlof hoeft je werkgever je salaris niet door te betalen. Adoptieouders of pleegouders genieten wel een adoptie-uitkering of pleegzorguitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 100 procent van het maximum dagloon. Verdien je een loon hoger dan dit bedrag, dan ga je dus in inkomen achteruit.

Ziekte tijdens de verlofperiode?

Word je tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof ziek, dan loopt het verlof gewoon door.

Aanvragen van het verlof

Je kunt verlof aanvragen tot uiterlijk 3 weken voor de datum waarop je het verlof wil laten ingaan. De adoptiedatum of de datum waarop het kind wordt opgenomen in het pleeggezin, blijkt uit een schriftelijk stuk dat je aan je werkgever dient te overleggen.

Kan je werkgever het verlof weigeren

Nee, je werkgever kan het verlof niet weigeren. Je doet er echter wel verstandig aan om de spreiding van het verlof te bespreken met je werkgever.

Vakantiedagen tijdens het verlof

Tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof bouw je vakantiedagen op. Je werkgever mag je niet vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen.