Ziek en arbeidsongeschikt

Ben je ziek, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij de juiste persoon in jouw organisatie. Vaak is dat je leidinggevende of, als hij/zij niet aanwezig is, een vervanger. Na je ziekmelding dien je nog wel bereikbaar te zijn voor je werkgever. Daarnaast dien je gehoor  te geven aan de oproep van een arbo- of bedrijfsarts. Je bent niet verplicht om je werkgever te informeren over de aard van je ziekte. Wel mag je werkgever vragen hoe lang je ziek denkt te zijn. 

Van belang is dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van het bedrijf waar je werkt. Zo kent ieder bedrijf zijn eigen reglement bij ziekmelding, meestal het verzuimreglement. Hierin staat welke acties je dient te ondernemen als je ziek bent.

Meer weten over arboregels in de modebranche? Klik hier.