Scholingskosten

Subsidie regeling praktijkleren

Ben jij een student, leerling of deelnemer die een beroepsopleiding volgt en heb jij een praktijkleerplaats of werkplaats ter beschikking gesteld gekregen bij een bedrijf of organisatie? Breng dan jouw werkgever nu op de hoogte dat zij in aanmerking kunnen komen voor de subsidieregeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs!

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die het leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een student, leerling of deelnemer. Kies samen voor een optimale samenwerking, waarin jij als werknemer en jouw werkgever kunnen profiteren van elkaar.

Hier lees je meer over de subsidie regeling praktijkleren.


Het langlevenlerenkrediet

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017 - 2018 start het levenlanglerenkrediet: een regeling wat bijscholen op latere leeftijd mogelijk maakt. Vanaf juni kunnen deelnemers een aanvraag indienen bij DUO.

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd. En vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. Jij of jouw medewerker(s) kunnen het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Krediet lijkt op het collegegeldkrediet

Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld. Het collegegeldkrediet maakt onderdeel uit van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet is er voor studenten tot 30 jaar oud in het hoger onderwijs. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. 

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het levenlanglerenkrediet kun jij of je medewerker per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kun je langer krediet krijgen. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie. 

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO kan vanaf juni aangevraagd worden.