Mijn situatie verandert

Gebeurtenissen in je privéleven en in je werksituatie kunnen van invloed zijn op jouw pensioen. Het is raadzaam om tijdens die gebeurtenissen te bedenken wat het gevolg is voor jouw pensioen. Zo heb je niet alleen zelf een goed pensioen op je oude dag, maar zorg je ook goed voor jouw eventuele partner en kinderen.

Mijn privésituatie verandert

Als er iets in de privésituatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor jouw pensioen. Trouwen, een geregistreerd partnerschap, samenwonen, verhuizen. In de meeste gevallen moet je zelf iets regelen.

Verhuizen

Als je in Nederland verhuist, krijgt het pensioenfonds dat automatisch door van de nieuwe gemeente. Jij hoeft jouw adreswijziging dan niet door te geven. Verhuis je  naar het buitenland, dan moet je het pensioenfonds wel informeren.

Trouwen of samenwonen

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is jouw partner automatisch aangemeld voor het pensioen. Ga je samenwonen? Of woon je in het buitenland? Dan moet je je partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Zo laat je jouw partner goed verzorgd achter als jij overlijdt. Trouwen, een geregistreerd partnerschap en het aanmelden van een partner hebben geen gevolgen voor jouw pensioenopbouw, maar wel voor jouw pensioen als je ooit uit elkaar gaat.

Uit elkaar gaan

Als jij en je partner uit elkaar gaan, moet je samen afspraken maken over hoe jullie het pensioen verdelen.

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt. De gevolgen voor jouw inkomen zijn afhankelijk van hoe lang je al ziek bent.  Meestal krijg je pas een uitkering van het UWV als je twee jaar ziek bent.

Overlijden

Als jij overlijdt, dan hebben jouw partner en kinderen meestal recht op nabestaandenpensioen. Soms moeten zij contact met het pensioenfonds opnemen. Als jouw partner is overleden, dan hoef jij ons dat alleen door te geven als je in het buitenland woont.

Mijn werksituatie verandert

Minder of meer werken

Op je loonstrook zie je hoeveel jij maandelijks betaalt voor jouw pensioenopbouw. De maandelijkse premie is gebaseerd op je loon. Zodra je meer of minder gaat werken, verandert je loon. De hoogte van de pensioenpremie wordt automatisch aangepast. Jouw werkgever informeert het pensioenfonds over het aantal uren dat jij werkt. Dat hoef jij dus niet te doen.

Verlof

Ga je met verlof? Dan kan dit gevolgen hebben voor jouw pensioenopbouw. Dit is afhankelijk van het type verlof dat je opneemt.

  • Ouderschapsverlof
    Tijdens ouderschapsverlof blijf je pensioen opbouwen zoals toen je werkte.
  • Onbetaald verlof
    Als je onbetaald verlof opneemt, dan ontvang je geen loon. Daarmee stopt dan ook je pensioenopbouw. Op vrijwillige basis kun je ervoor kiezen om de opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen voort te zetten. Je kunt dit bij het pensioenfonds aanvragen. Je betaalt dan zelf de hele premie.

Ontslag

Ontslag heeft invloed op jouw pensioen. De pensioenopbouw stopt als je uit dienst treedt of wordt ontslagen. Natuurlijk raak je het opgebouwde pensioen niet kwijt. Dat blijft gewoon staan bij Pensioenfonds Detailhandel.

Als je werkloos raakt, kun je onder bepaalde voorwaarden toch pensioen opbouwen door te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Bij het Pensioenfonds kun je hier meer over lezen.