Privacy- en cookiestatement

Wij willen jou bedanken voor jouw  bezoek aan Werk in de Winkel. De site voor jou als professional in de non-food retail. Deze online omgeving biedt informatie en instrumenten die bijdragen aan jouw ontwikkeling en inzetbaarheid in de winkel. Zo kun je hier terecht voor inspiratie en trendinformatie, opleidingen en alles over arbeidsvoorwaarden. Met Werk in de Winkel krijg jij als medewerker meer regie over je loopbaan. En niet geheel onbelangrijk, je kunt er ook profiteren van voordeel.

Wie we zijn

Werk in de Winkel is een initiatief van INretail en wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle. INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. INretail is gevestigd aan de Arnhemse Bovenweg 100 te 3708 AG Zeist.

Privacy algemeen

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site en tijdens de gebruikmaking daarvan zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site  gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het gebruik van de website verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

  • Bezoekers van onze site

De informatieve gedeelten op onze website kun je bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de site wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (zie verder onder cookies).

Indien je gebruik maakt van ons inlog gedeelte verzamelen wij slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit jouw naam, e-mailadres, hoedanigheid en interessegebied.

We verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief of indien je inlogt voor de Loopbaanscan. Wil je de nieuwsbrief van Werk in de Winkel ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van Wonen, en hier voor de nieuwsbrief mode, schoenen en sport. Indien je geen prijs meer stelt op het toezenden van onze nieuwsbrieven, dan kun je je via een link in de mailingen afmelden.

Als je via een van onze contactpagina’s een vraag stelt vragen we je ook nog je naam en e-mailadres aan ons door te geven. Dat communiceert wel zo gemakkelijk nietwaar?

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft via het formulier “stel een vraag” worden niet langer bewaard dan nodig is om jouw vraag te beantwoorden. Daarbij worden de cao-gerelateerde vragen die je aan ons stelt doorgestuurd naar de vakbond De Unie welke deze vervolgens zal beantwoorden. Op die gegevensverstrekking zijn de privacyregels van De Unie van toepassing.

  • Persoonsgegevens binnen de Loopbaanscan

Met de Loopbaanscan van Werk in de Winkel helpen we je stap voor stap om hier over na te denken en daarmee een richting te bepalen. Met behulp van de loopbaanscan krijg je beter inzicht in je talenten, interesses en loopbaanwensen. In de Loopbaanscan stel je als het ware je eigen persoonlijke profiel op. Aan de hand van dit profiel kun je vervolgens kijken in welke richting je (verder) wilt ontwikkelen. De gegevens die je binnen de Loopbaanscan achterlaat worden door ons doorgegeven aan zogeheten gegevensverwerkers die namens ons deze dienst aanbieden. In het geval van de Loopbaanscan zijn dat

  • iScreen gevestigd aan de Berlicumseweg 12 te 5248 NT Rosmalen en​​
     
  • Iselect, gevestigd aan de Spoorlaan 348 te 5038 CC Tilburg

Let op: het is voor verwerkers niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. De Loopbaanscan bevat vrije invoervelden, waarin je als eindgebruiker gevraagd wordt om een toelichting. Het is raadzaam bij het invoeren van deze toelichting rekening te houden met het feit dat je geen bijzondere persoonsgegevens invoert.

De bewaartermijnen die de verwerkers hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

  • Persoonsgegevens binnen het Werkgesprek

Tijdens het functioneringsgesprek, ook wel Werkgesprek genoemd, kijk je samen met je leidinggevende naar je taken, je werkzaamheden en de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Er is ook ruimte om meer persoonlijke zaken te bespreken die jou en je werk beïnvloeden, denk aan je werk-privébalans bijvoorbeeld, de zorg voor een ziek iemand of geldzorgen. Je kunt zelf het initiatief nemen voor het werkgesprek. Op de Werk in de winkel site staat een handige tool om je daarbij te helpen. 

De gegevens die je binnen de Werkgesprektool achterlaat worden door ons doorgegeven aan zogeheten gegevensverwerkers die namens ons deze dienst aanbieden. In het geval van De Werkgesprektool is dat:

  • Iselect, gevestigd aan de Spoorlaan 348 te 5038 CC Tilburg

Let op: ook voor deze tool geldt dat het voor verwerkers niet toegestaan is bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. De Werkgesprektool bevat vrije invoervelden, waarin je als eindgebruiker gevraagd wordt om een toelichting. Het is raadzaam bij het invoeren van deze toelichting rekening te houden met het feit dat je geen bijzondere persoonsgegevens invoert.

Verplichting tot openbaarmaking

Hert kan voorkomen dat wij de persoonsgegevens die wij verwerken openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel danwel om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Verwijzingen en links naar andere websites

Je treft op de site een aantal links aan naar andere applicaties en/of websites. Hoewel deze applicaties en/of websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die applicaties en/of websites. Op deze applicaties en/of websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Doorgifte

Jouw persoonsgegevens zullen nimmer worden doorgegeven buiten Nederland en evenmin worden verkocht aan geïnteresseerde derde partijen.

Cookies 

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze site goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. 

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

  • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je graag naar de informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of tablet voor het instellen van jouw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je  gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

  • Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit doen wij met behulp van Google-advertentiecookies. Met gebruikmaking van de Google AdWords Remarketing service wordt het daardoor mogelijk om te adverteren op websites van derden in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of een website in het Google Display Network.  Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. We krijgen bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze site afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor je ze met ons hebt gedeeld.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met ons via onderstaand contactadres. Indien je van mening bent dat wij met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in ons privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op deze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons dan kun je met ons contact opnemen via onderstaand contactformulier. 

Heb jij een vraag over jouw privacy op Werk in de Winkel?

Versturen

image/svg+xml