Rechten en plichten werknemer

Als werknemer heb je verschillende rechten en plichten tegenover je werkgever. Veel van deze rechten en plichten zijn in de wet al vastgelegd, maar binnen de mode, sport en woonbranche is er ook een cao regeling opgesteld. In deze cao worden verschillende rechten en plichten van de werknemer vastgesteld. Deze cao heeft gunstigere regelingen dan die in de wet zijn vastgelegd en elke werkgever binnen deze branche moet zich aan deze cao houden.

Weten welke rechten en plichten je als werknemer hebt

Rechten en plichten werknemer

Het is natuurlijk belangrijk om te weten welke rechten en plichten je hebt als werknemer. Dit is onder andere terug te lezen in de cao. Zo vind je onder andere in de cao:
 

  • Rechten over op welk loon je recht hebt
  • Rechten over hoeveel vakantiedagen je krijgt
  • Hoe lang een proeftijd mag duren
  • Hoe lang je achter elkaar mag werken
  • Op hoe veel pauzes je recht hebt
  • Verlofregelingen

Daarnaast is het van groot belang om ook jouw arbeidscontract goed te kennen. Hierin kunnen namelijk aanvullende rechten en plichten van een medewerker vastgelegd worden. Zo kun je bij een werkgever onderhandelen om extra voordelen bovenop de cao.
Ook wanneer er speciale regelingen worden getroffen voor jou is het belangrijk dat dit in het arbeidscontract wordt opgenomen.

De plichten van een werknemer

Als werknemer heb je ook verschillende plichten waar je aan moet voldoen. Zo zijn er verschillende re-integratieverplichtingen waar je aan moet voldoen wanneer je (langere tijd) ziek bent. Dit gaat vaak in samenwerking met de werkgever en een bedrijfsarts, zodat je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt gaan.

Daarnaast is het natuurlijk van belang dat je je aan de afspraken in het arbeidscontract houdt. Dit houdt onder andere in dat je:

  • Op de afgesproken tijd aanwezig bent
  • Het afgesproken aantal uren werkt
  • Je aan de procedures van het bedrijf houdt

Er zijn natuurlijk nog veel meer afspraken waar je als werknemer mee te maken krijgt. Welke specifieke afspraken er zijn is mede-afhankelijk van de werkgever. Wanneer je je niet houdt aan de gemaakte afspraken kan een werkgever verschillende acties ondernemen. Meestal begint dit bij het geven van een waarschuwing. In het ergste geval kan zelfs een ontslag voorkomen.

Ontdek je rechten en plichten als werknemer

Op de website van Werk in de Winkel is veel informatie te vinden over de rechten en plichten die je als werknemer hebt. Naast informatie over de cao vind je bij ons ook informatie over de pensioenregeling binnen de mode, sport en woonbranche. Ook kun je meer lezen over bijvoorbeeld de mogelijkheid tot bijscholing.

Hoewel een werkgever de cao en de wet moet naleven is het erg belangrijk om als werknemer te weten wat jouw rechten en plichten zijn. Op die manier kun je in de gaten houden of jouw rechten niet geschonden worden en voorkom je dat je onverhoopt in de problemen komt. Dit is goed te voorkomen als je weet wat jouw rechten en plichten zijn volgens de cao en volgens jouw contract. Heb je nog vragen of kun je iets niet vinden op onze website? Neem gerust contact met ons op!